ถั่งเช่า คือ หนึ่งในสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพและเต็มไปด้วยสรรพคุณในการป้องกันและฟื้นฟูร่างกาย และในปัจจุบันก็มีผู้ผลิตถั่งเช่าจำนวนมาก โดยเฉพาะถั่งเช่าจากศิริราชที่ได้รับการศึกษา วิเคราะห์